Vuoden Aussi

Vuoden Aussi kilpailussa on kymmenen eri sarjaa. Kilpailuvuosi on yksi kalenterivuosi. Kilpailuihin voivat osallistua kilpailuvuonna Australianterrierikerhoon kuuluneet jäsenet, jäsenen perheenjäsenet ja heidän koiransa. Jäsenellä tulee olla ollut pysyvä asuinpaikka Suomessa kilpailuvuoden aikana. Pisteitä lasketaan muissa paitsi pentukisassa vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Pentukisan tuloksia voi myös ilmoittaa epävirallisista pentunäyttelyistä, jos tulokset näkyvät kennelliiton koiranetissä.

Tulokset

Vuoden näyttelyaussi -kilpailuun osallistuneista julkaistaan Aussi -lehdessä 20 parhaimman tulokset. Muiden kilpailujen osalta julkaistaan kymmenen parhaimman tulokset. Voit lähettää kuvan sijoittuneesta aussistasi 1.5.20204 mennessä osoitteeseen aussilehti(at)australianterrierikerho.fi.

Sarjat

Pisteitä lasketaan vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Viisi eri tuomareilta saatua ilmoitettua tulosta huomioidaan.

Pisteet
ROP15
PU1 – PN112
PU2 – PN210
PU3 – PN38
PU4 – PN46

Kaikille ROP ja PU – PN sijoittuneille lasketaan 1 lisäpiste jokaista viittä näyttelyyn osallistunutta yli 9 kuukauden ikäistä australianterrieriä kohden.

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, voittaa kilpailuvuoden aikana vähemmillä näyttelykäynneillä pisteet kerännyt koira. Jos näyttelykäyntejä on sama määrä, sijoittuvat nämä koiran jaetulle sijoitukselle.

Pisteitä lasketaan vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Koiran on kilpailtava veteraaniluokassa. Viisi ilmoitettua tulosta viideltä eri tuomarilta huomioidaan.

SA:lla palkitut ja veteraanien kilpailuluokassa sijoitetut veteraanit saavat taulukon mukaiset pisteet. Sijoittuneille ja SA:n saaneille veteraaneille lisäksi 1 lisäpiste jokaisesta muusta näyttelyyn osallistuneesta australianterrieriveteraanista.

Pisteet
ROP VET15
VSP VET12
VET 2 SA10
VET 3 SA8
VET 4 SA6

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa se koira, jolla on vähemmän näyttelykäyntejä veteraaniluokassa. Jos näyttelykäyntejä on saman verran, saman pistemäärän saaneet veteraanit sijoittuvat jaetulle sijoitukselle.

Pisteitä lasketaan vain Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista. Viisi eri tuomarilta saatua ilmoitettua tulosta huomioidaan.

Koiran on kilpailtava junioriluokassa. SA:lla palkitut ja junioriluokan kilpailuluokassa sijoitetut koirat saavat taulukon pisteet. Lisäksi 1 lisäpiste jokaisesta muusta näyttelyyn osallistuneesta australianterrierijuniorista.

Pisteet
ROP Juniori15
VSP Juniori12
JUN 2 SA10
JUN 3 SA8
JUN 4 SA6

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa se koira, jolla on vähemmän näyttelykäyntejä junioriluokassa. Jos näyttelykäyntejä on saman verran, saman pistemäärän saaneet juniorit sijoittuvat jaetulle sijoitukselle.

Pisteitä lasketaan Suomen Kennelliiton hyväksymistä näyttelyistä ja kilpailuista, sekä epävirrallisista pentunäyttelyistä, joiden tulokset ovat nähtävillä koiranetissä. Viisi ilmoitettua tulosta viideltä eri tuomarilta huomioidaan. Koiran on kilpailtava pentuluokassa.

Pentuluokan kilpailuluokassa kunniapalkinnolla palkitut ja sijoitetut pennut saavat taulukon pisteet. Lisäksi kilpailuluokassa sijoitetut ja kunniapalkinnon saaneet pennut saavat yhden lisäpisteen jokaisesta muusta näyttelyyn osallistuneesta australianterrieripennusta.

Pisteet
ROP-pentu15
PPEK/PEK 1, KP12
PPEK/PEK 2, KP10
PPEK/PEK 3, KP8
PPEK/PEK 4, KP6

Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa se pentu, jolla on vähemmän näyttelykäyntejä pentuluokassa. Jos näyttelykäyntejä on saman verran, saman pistemäärän saaneet pennut sijoittuvat jaetulle sijoitukselle.

Kasvattaja osallistuu Vuoden Kasvattaja- kilpailuun, jos hän on esittänyt kunniapalkinnolla palkitun kasvattajaryhmän tai neljä hänen kasvattiaan vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ovat saaneet pisteitä Vuoden Näyttelyaussi-kilpailussa. Viisi ilmoitettua tulosta esitetystä ja kunniapalkinnolla palkitusta kasvattajaryhmästä viideltä eri tuomarilta huomioidaan.

Useamman henkilön kasvattaessa samalla kennelnimellä ainakin yhden henkilöistä tulee olla ollut yhdistyksen jäsen kilpailuvuonna.

Pisteet
ROP-Kasvattaja15
KASV 2, KP10
KASV 3, KP8
KASV 4, KP6
loput KP:lla palkitut ryhmät4

Kunniapalkinnolla palkitut kasvattajat saavat yhden lisäpisteen jokaista muuta esitettyä kasvattajaluokkaa kohden. Lisäksi pisteitä saa enintään neljän parhaan vähintään kahdesta eri yhdistelmästä olevan kasvatin Vuoden Näyttelyaussi-kilpailun sijoituksesta seuraavasti:

SijoitusPisteet
1. – 10.35
11. – 20.30
21. – 30.25
31. – 40.20
41. – 50.15
51. – 60.10
61. – 70.5
Loput pisteitä saaneet 3

Tässä kilpailussa nartun/uroksen vähintään neljällä jälkeläisellä on oltava pisteitä Vuoden Näyttelyaussi-kilpailussa. Jälkeläisten on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä.Nartun/uroksen omistajan tulee ilmoittaa pisteiden laskijalle koiran kilpailuvuoden aikana näyttelyissä kilpailleet koirat.

SijoitusPisteet
1. – 10.35
11. – 20.30
21. – 30.25
31. – 40.20
41. – 50.15
51. – 60.10
61. – 70.5
Loput pisteitä saaneet 3

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Kaikkien kilpailuluokkien pisteet ja sijoituksista saatavat lisäpisteet määräytyvät samalla tavalla. Tulokset kerätään koirakohtaisesti.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa vähemmällä käynneillä pisteet saanut koira. Mikäli molemmilla on saman verran koekäyntejä ja pisteitä voittaa se jolla on yhdestä kokeesta paremmat yhteispisteet, mikäli nämäkin on samat katsotaan toiseksi parhaimmat pisteet, ja jne. Mikäli tälläkään menetelmällä ei voittajaa löydy, palkitaan molemmat vuoden agility-ausseina.

VirhepisteetPisteet
0-0,997
1-5,995
6-15,993
16-25,991
SijoitusPisteet
1. – 3.+6
4. – 6.+3
7. – 10.+1

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Kaikkien kilpailuluokkien pisteet ja sijoituksista saatavat lisäpisteet määräytyvät samalla tavalla. Tulokset kerätään koirakohtaisesti.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa vähemmällä käynneillä pisteet saanut koira. Mikäli molemmilla on saman verran koekäyntejä ja pisteitä voittaa se jolla on yhdestä kokeesta paremmat yhteispisteet, mikäli nämäkin on samat katsotaan toiseksi parhaimmat pisteet, ja jne. Mikäli tälläkään menetelmällä ei voittajaa löydy, palkitaan molemmat vuoden agility-ausseina.

Pisteet
ALO14
ALO22
AVO17
AVO22
VOI112
VOI29
EVL115
EVL211

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa vähemmällä käynneillä pisteet saanut koira. Mikäli molemmilla on saman verran koekäyntejä ja pisteitä voittaa se jolla on yhdestä kokeesta paremmat yhteispisteet, mikäli nämäkin ovat samat katsotaan toiseksi parhaimmat pisteet, ja jne. Mikäli tälläkään menetelmällä ei voittajaa löydy, palkitaan molemmat vuoden rallytoko-aussina.

Pisteet
ALO 90-1004
ALO 80-892
ALO 70-791
AVO 90-1007
AVO 80-895
AVO 70-793
VOI 90-10012
VOI 80-899
VOI 70-795
MES 90-10015
MES 80-8911
MES 70-798