Rodun historiaa

Australianterrieri on niitä harvoja rotuja, jotka ovat kehittyneet Brittein saarten ulkopuolella. Tosin, rodun perustana ovat englantilaiset terrierirodut, joita siirtolaiset toivat mukanaan uuteen kotimaahansa Australiaan. Australianterrieri on kehitelty englantilaisista terriereistä, mm. skyen-, dandiedinmontin- ja vanhasta skotlantilaisesta karkeakarvaisesta black & tan -terrieristä. Myöhemmin siihen on luultavasti sekoitettu myös matalajalkaisia irlanninterriereitä ja yorkshirenterrieriä.

Käyttökoirana rotu on kehitetty 1800-luvulla ensisijaisesti pienten tuhoeläinten metsästykseen. Sen oli tarkoitus pitää rotat ja käärmeet poissa maatiloilta ja auttaa lampaiden ja karjan kaitsemisessa. Australianterrieri siirtyi laitumella paikasta toiseen kätevästi lampaiden selkään hyppien ja niillä ratsastaen eli australianterrierin kuului olla kissamaisen ketterä, mutta luustoltaan vahva ja sitkeä työkoira. Pelottomuutta, ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä tarvittiin myös käärmeiden metsästyksessä.

Australianterrierille on yhä edelleen tyypillistä ”tanssahteleva” hyppeleminen ja kauluskarvojen pörhisteleminen. Hyppelyn tarkoitus oli saada käärme iskemään. Rodun ulkonäöllinen ominaisuus, runsas kaulakarvoitus, suojeli koiraa käärmeiden puremalta. Käärmeen iskiessä harhaan koiran kaulukseen, australianterrieri sai otteen käärmeen ”niskasta”.

Alkuperä

Tiedot rodun tarkasta alkuperästä ovat hävinneet vuosien saatossa. Rodun kasvattajat Australiassa eivät olleet kiinnostuneita kirjaamaan koiriensa tietoja tai syntymäaikoja. Karussa maassa, jossa maanviljelijöiden ja uudisasukkaiden hengissä säilyminen oli ruoan varassa, koirien tehtävä oli pitää poissa tuhoeläimet, jotka tuhosivat viljelyksiä ja elintarvikevarastoja ja kantoivat mukanaan erilaisia kulkutauteja ja sairauksia esim. paiseruttoa. Tämän vuoksi kasvatustyön tuloksia ei mitattu kauneuden, vaan toimintakyvyn ja käyttöominaisuuksien perusteella. Syntyi käyttökoira, jonka ulkomuotoon ei juuri kiinnitetty huomiota. Tavoitteena oli jalostaa peloton, reipas, pieni terrieri, joka selviytyisi tehtävästä kuin tehtävästä kaikissa olosuhteissa. Aluksi pennut rekisteröitiin sinä rotuna, jota se eniten muistutti, joten samasta pentueesta saatettiin rekisteröidä osa pennuista esimerkiksi australianterriereiksi ja osa silkkiterriereiksi.

Rotu esiteltiin ensimmäistä kertaa Melbournessa vuonna 1868 ”karkeakarvaisena” (rough coated) tai lyhytkarvaisena (broken coated) terrierinä. Joidenkin tietolähteiden mukaan australianterrierit esitettiin näyttelyssä ensimmäisen kerran vuonna 1872. Ensimmäinen rotumääritelmä kirjoitettiin vuonna 1887 ja se korjattiin pari vuotta myöhemmin, jolloin Melbournessa perustettiin rotuyhdistys vaalimaan oman australialaisen terrierirodun kehittämistä. Kanta oli varsin epäyhtenäinen aina vuoteen 1889 asti. Yhteisenä tavoitteena oli kuitenkin kehittää pienikokoinen, mutta vahva ja sitkeä työkoira, joka selviytyisi tehtävästä kuin tehtävästä kaikissa olosuhteissa.

Rodun historiaa Suomessa

Ensimmäiset australianterrierit tulivat Suomeen vuonna 1963 Tanskasta. Maassamme rodun kasvatus oli 1960 -luvun lopulla vilkasta ja rotu esiintyi koiranäyttelyissäkin runsaslukuisena. Silloinen kantamme perustui puhtaasti tanskalaisiin koiriin, joista monilla oli englantilainen tausta. 1960 – luvulla Suomessa oli paljon australianterriereitä, joilla useilla oli niukka karva ja äreä luonne. 1970 – luvun Australiasta tuotujen koirien avulla saatiin rodun tasoa yhtenäistettyä ja luonnetta pehmennettyä.

Suurimman alkuinnostuksen jälkeen 1970 -luvulla australianterrierien kasvatus ja näyttelyissä käynti oli melko vähäistä. 1980 -luvulla rekisteröinti- ja näyttelyissä käyntimäärät nousivat runsaasti. 1980 – luvulla koirien määrä oli huomattavasti lisääntynyt, mutta vieläkin tapasi luonteeltaan äreitä ausseja ja värien kirjavuutta. 1990-luovulla rodun terveydentilaan alettiin kiinnittää Suomessa enenevässä määrin huomiota ja uusia vieraslinjaisia koiria tuotiin maahamme laajentamaan geenipoolia. Australianterrierejä on tuotu Suomeen rodun alkuperäismaasta Australiasta, jonka lisäksi koiria on tuotu ainakin Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Englannista, Saksasta, Uudesta Seelannista, Ranskasta, Venäjältä ja Hollannista.