Terveydestä

Australianterrierin terveydenhoitoon kuuluu parhaimmillaan vain säännöllinen rokotuksilla käynti. Kuitenkin, kuten kaikilla roduilla, myös australianterriereillä on olemassa rodulle tyypillisiä sairauksia, joiden hoitamiseksi koira voi joutua käymään eläinlääkärin luona useammin. On suositeltavaa, että koira käytetään vähintään kerran, mieluiten parikin kertaa sen aikuiselämän aikana virallisessa silmätarkastuksessa, jossa todetaan koiran silmien terveys, sekä vähintään kerran virallisessa polvitarkastuksessa.

Australianterrieriä voi pitää suhteellisen pitkäikäisenä rotuna. Keskimääräinen ikä lienee rodussa noin 10-12 vuotta. Neljätoistavuotiaat australianterrierit eivät ole kuitenkaan harvinaisia ja 16-17 – vuotiaita australianterriereitä tavataan myös silloin tällöin.

Australianterrierikerhon jalostustoimikunta kerää tietoa australianterriereiden terveydestä kasvattajilta ja koirien omistajilta. Rotu ei kuulu PEVISA:n eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan.

Terveystietoja voi lähettää suoraan jalostustoimikunnan sähköpostiin jalostustmk(at)australianterrierikerho.fi tai terveystietolomakkeen kautta.

Terveystiedot

Ilmoitettujen sairauksien dokumentointia uudistettu ja ne ovat nyt Excel-taulukossa. Vanhat listat, joista löytyy kaikki vanhat sairausilmoitusten tiedot, ovat jalostustoimikunnalla taltioituna. Mikäli huomaat Excel-tiedostossa virheitä tai toimimattomia linkkejä, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan niistä jalostustoimikunnalle. Vanhat pdf-listat terveystiedoista lähetetään erillisenä pyyntönä niille, jotka haluavat niitä vielä katsoa.

Miten ilmoitan koirani kuolemasta?

Kennelliiton järjestelmään merkitään koiran kuolinsyy omistajan pyynnöstä. Tämän voi tehdä helpommin Omakoira-palvelussa. Jos kuolinilmoitusta ei ole mahdollista tehdä Omakoira-palvelun kautta, voi sen tehdä myös vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena. Alta löydät ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

  • Omakoira -palvelu on tarkoitettu Kennelliiton jäsenille.
  • Palvelusta valitaan Koirat-välilehti ja klikataan aktiiviseksi kyseinen koira.
  • Sen jälkeen klikataan linkkiä ”Merkitse kuolleeksi”, jonka jälkeen pääsee syöttämään koiran kuolinajan ja -syyn.
  • Tietojen lisäämisen jälkeen sivu tulee tallentaa ”Tallenna”-painikkeella ja tiedot päivittyvät välittömästi Kennelliiton koirarekisteriin ja Jalostustietojärjestelmään.
  • Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinaika ja -syy sekä omistajan allekirjoitus.
  • Ilmoituksen voi skannata tai valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen: rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto – Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta