Harkitsetko kasvatustyötä?

Jos olet miettimässä pentujen teettämistä, niin muista, että vaikutat samalla rodun tulevaisuuteen. Yhdenkin pentueen teettänyt henkilö on kasvattaja. 

Tavoitteenasi on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka elävät pitkän ja laadukkaan elämän. Pentujen teettäminen on aina rodun jalostusta ja rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaamista. 

Ohjeita kasvattajalle

 • Kasvattaja käyttää jalostukseen terveitä koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen hyväluonteisia koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisia koiria
 • Kasvattaja antaa koiriaan toisen kasvattajan jalostuskäyttöön yhdistelmiin, joissa yllä olevat periaatteet toteutuvat molempien koirien osalta
 • Kasvattaja kertoo avoimesti koiriensa terveydentilasta
 • Kasvattaja huolehtii pentujen ja emän hyvinvoinnista
 • Kasvattaja huolehtii koiristaan niin, ettei niistä koidu ympäristölle haittaa
 • Kasvattaja totuttaa pennut käsittelyyn ja sosiaalistaa pennut ennen luovutusta
 • Kasvattaja myy pennut niille soveltuviin koteihin/sopiville henkilöille
 • Kasvattaja tekee kirjalliset sopimukset kaikista koirista
 • Kasvattaja rekisteröi kaikki pennut ja luovuttaa rekisteritodistukset pennunostajille viipymättä
 • Kasvattaja neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia koirien koko eliniän
 • Voit ilmoittaa kasvattamasi pennut rotujärjestön pentuvälitykseen, kun pentueen molemmat vanhemmat täyttävät jalostuskoirille asetetut minimivaatimukset.
 • Kasvattaja ei ole koskaan valmis. Kasvatustyö vaatii jatkuvaa opiskelua.
 • Rotutietoisuus on kasvattamisen perusta.