Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta on hallituksen alainen neuvoa-antava ja ohjaava elin, jonka tehtävänä on paneutua australianterrierin rodunjalostuksellisiin kysymyksiin edesauttaen näin rodun tervettä kehitystä.

Jalostustoimikunta hoitaa tehtäväänsä muun muassa seuraamalla rodun kehitystä niin terveyden, ulkonäön kuin luonteen osalta, järjestämällä jalostustarkastuksia ja jälkeläisarviointeja ja järjestämällä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia australianterrierien jalostuksesta ja kehityksestä.

Jalostustoimikunta tekee toiminnastaan vuosikertomuksen, joka esitetään yhdistyksen kokoukselle.

Jalostustoimikunta toimii kasvattajien ja rodun harrastajien tukena muun muassa:

 • tekemällä esityksiä ja suunnitelmia
 • vastaanottamalla jalostuksellisesti kiinnostavia tietoja australianterrierien kasvattajilta ja omistajilta
 • jakamalla tietoa

Jalostustoimikunnan valitseminen

Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilö, jonka suositellaan täyttävän ainakin osan seuraavista vaatimuksista:

 • on ollut rotuyhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan
 • omaa perusteellisen rodun tuntemuksen
 • tuntee hyvin Suomen australianterrierikannan
 • omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä (esim. kasvattajan peruskurssi, jalostusneuvojan peruskurssi tai kasvattaja, joka on kasvattanut useamman pentueen).

Valittavan henkilön tulee olla yhteistyökykyinen ja nauttia kerhon jäsenistön luottamusta sekä pyrkiä omassa toiminnassaan noudattamaan jalostuksen tavoiteohjelmaa.

 • Jalostustoimikunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa
 • Jalostustoimikuntaan kuuluu 3-5 jäsentä
 • Jäsenten toimikausi on kolme vuotta
 • Vuosittain erovuorossa on yhdestä kahteen toimikunnan jäsentä kokoonpanosta riippuen.
 • Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi myös olla toimikunnan ulkopuolelta.
 • Yhdistyksen kokous voi valita jalostustoimikuntaan harjoittelijajäsenen vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen hallitus voi erittäin painavista syistä erottaa toimikunnan jäseniä kesken toimikauden. Tällaisia painavia syitä ovat ainakin sellaiset seikat, joiden perusteella jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä. Hallitus voi täydentää jalostustoimikuntaa jäljellä olevan toimintavuoden ajaksi uusilla jäsenillä eroavien tilalle.

 • Hallitus voi jalostustoimikunnan pyynnöstä nimetä ulkomuototuomarin tai eläinlääkärin jalostustoimikunnan asiantuntijaksi jotain tiettyä määräaikaista tehtävää varten
 • Jalostustoimikunta voi nimetä itselleen tarvittavan määrän avustajia
 • Yhdistyksen hallitus voi erittäin painavista syistä erottaa toimikunnan jäseniä kesken toimikauden. Tällaisia painavia syitä ovat ainakin sellaiset seikat, joiden perusteella jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä.
 • Hallitus voi täydentää jalostustoimikuntaa jäljellä olevan toimintavuoden ajaksi uusilla jäsenillä eroavien tilalle.