Jalostustarkastus

Jalostustarkastus on hieno tilaisuus saada koirasta kahden tuomarin yhteinen näkemys rodun ihanneprofiiliin verrattuna.

Ulkomuodon jalostustarkastuksilla kerätään tietoa rodusta, koirien rakenteesta, ulkomuodosta ja luonteesta. Sillä pyritään myös saamaan jalostukseen koiria, jotka eivät käy näyttelyissä ja näin lisäämään rodun monimuotoisuutta.

Jalostustarkastuksessa tuomareiden arvio koirasta on paljon monipuolisempi kuin näyttelyissä annettavat arvostelut. Jalostustarkastus ei ole kilpailu kuten näyttely eli se on näyttelyhulinaan tottumattomalle koiralle reilumpi paikka saada rakennearvostelu kuin kilpailutilanne näyttelyssä, jossa omistajan mahdollinen jännitys voi heijastua koiraan. 

Keskimäärin jalostustarkastuksessa koiran tutkiminen kestää 20-30 minuuttia ja koiran omistaja saa tästä yksityiskohtaisen arvostelun. Tunnelma jalostustarkastuksissa on rento. Koirien ei tarvitse olla näyttelytrimmauksessa. Tuomarit näkevät runsaammankin turkin alle.

Jos uroskoirasi saa jalostustarkastuksesta laatuarvostelun hyväksytty, voit ilmoittaa uroksesi Australianterrierikerhon ”jalostusuroslistalle” (terveystarkastukset oltava myös voimassa ks. jalostusohje).

Jalostustarkastuksen järjestäminen ja koirien tarkastus

Jalostustarkastusten järjestäminen on jalostustoimikunnan tehtävä. Tarkastuksissa käytetään lomaketta, joka on suunniteltu tätä tilaisuutta varten. Lomake skannataan ja lisätään jalostustietokantaan (KoiraNet) ja toinen annetaan tarkastettavan koiran omistajalle.

Tarkastuksen suorittaa kaksi rotuun perehtynyttä, rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria. Toinen tuomari on rodun kasvattajatuomari. Jalostustarkastus on kutsutuille australianterriereille ilmainen. 

Jalostustarkastuksia järjestetään vähintään kerran vuodessa.