Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa aussien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota rodun jalostuksessa.

JTO:n hyödyt

Kasvattajan lisäksi koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Rotua miettivä voi JTO:n perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Jalostuksen tavoiteohjelma on tärkeä ohje ja seurantaväline rotujärjestölle, kasvattajille ja rotua harrastaville. JTO:ssa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.

JTO:n tavoitteet

Tavoitteena on saada nykyiset ja tulevat kasvattajat ja rodun harrastajat tuntemaan australianterrierin rotumääritelmä ja jalostuksen tavoitteet, sekä ymmärtämään omien jalostuskoiriensa tasoa verrattuna koko kantaan.

JTO on pakollinen kaikille roduille, jossa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50 koiraa. Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotuyhdistykset sekä rotukerhot vastaava omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta. JTO päivitetään viiden vuoden välein ja samassa yhteydessä analysoidaan aiempien tavoitteiden täyttymistä.